środa, 25 maja 2016

Konstrukcja balustrady plastikowe na plot i bramę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Budowa sztachety z PCV na plot i bramę sztachetowa nie zada pozwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu do urzędu wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Ogrodzenia PVC na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie przekraczające wysokości 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma graniczącymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plot z plastiku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, sposób wykonania jego montażu i zaplanowany termin startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy doczepić deklaracje o prawie do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych oraz jeśli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji ogrodzenie z Winylu na plot i furtę ogrodzeniowa potrzebne są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, kiedy planowane ploty z plastiku na ogrodzenie i furtę sztachetowa jest nieadekwatne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W sytuacji gdy planowane plot PVC na plot i furtę ze sztachetprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Brak zaczęcia robót przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz